Psykologiska Operationer

Foto: Bizz Sjöblom / Försvarsmakten

Psyopsförbandets uppgift är att arbeta och kommunicera i informationsmiljön. Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska och militära mål, men även upptäcka vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer och motverka dessa.

Vid ett angrepp mot Sverige är Psyops en viktig förmåga, främst när det gäller att motverka propaganda och försvaga angriparens vilja till strid.

Psyopsförbandets främsta uppdrag är att genomföra psykologiska operationer. En psykologisk operation börjar med analys av informationsmiljön och målgrupperna, för att förbandet sedan tar fram budskap och produkter och sprida dessa. De produkter som tas fram kan vara allt från event, möten och samtal, till radiosändningar och tryckta produkter som affischer och flygblad.

Psyopsförbandet har även som uppgift att stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med beslutsunderlag.

Personalen vid Psyopsförbandet utgörs av officerare, soldater och civilanställda med varierande bakgrund. Blandningen av många olika kompetenser är Psyopsförbandets signum.

Stabsavdelningen

När Psyopsförbandet får uppgifter från Försvarsmaktens högkvarter (HKV) hamnar de hos förbandets stab först. Det är staben som ser till att förbandet kan genomföra psykologiska operationer - genom att planera och leda verksamhet och insats. Staben planerar även utbildningar och övningar och ser till att resurser i form av materiel, personal, planer, ekonomi och anläggningar finns tillgängliga när förbandet behöver. Staben genomför också verksamhetsutveckling då förbandet är under ständig utveckling. 

Analysavdelningen
Analysavdelningen jobbar främst i informationsmiljön. Avdelningen identifierar och analyserar andra aktörers försök till påverkan och vilseledning. Genom att inhämta och bearbeta information levererar analysavdelningen ständigt uppdaterade lägesbilder. Dessutom genomförs målgruppsanalyser till förbandets psyopskampanjer för att kunna identifiera och förstå de målgrupper Psyopsförbandet vill nå.

Mediaavdelningen
Mediaavdelningens huvuduppgift är ta fram produkter för att påverka olika målgruppers känslor, attityder och beteenden. Avdelningen är ett kreativt team av medarbetare med erfarenhet som bland annat journalister, fotografer, illustratörer, radioproducenter, som hittar kluriga lösningar på svåra problem.

Avdelningen tar fram produkter som radio, film och flygblad, baserade på inhämtad information och analyser.

Taktiskt psyops-team
Ett Taktiskt Psyops Team (TPT) har påverkan som huvuduppgift och utför psykologiska operationer på fältet. Det innebär att TPT måste vara experter på kommunikation, för att kunna förutse, förebygga eller förstärka beteenden hos målgrupper. Dessutom har TPT ansvar för att inhämta förbandsspecifik underrättelse.

Ett TPT har aldrig strid som huvuduppgift. De löser dock uppgifter i skiftande miljöer mot skiftande målgrupper.

 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat