Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum

Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping. METOCC är bemannat dygnet runt, året om och består av produktionsavdelning, utbildningsavdelning, systemavdelning och utvecklingsavdelning samt en oceanografigrupp.

METOCC utarbetar väder- och oceanografiprognoser på såväl kort som lång tidsskala och stödjer främst förband som saknar egen vädertjänstfunktion.

Produktionsavdelningen tar fram en mängd olika väderprodukter för olika verksamhetsområden inom Försvarsmakten både nationellt och internationellt. I detta ingår att göra bedömningar av vädrets inverkan på militära operationer, VIMO, för all verksamhet oavsett om den bedrivs i Sverige eller utomlands. Här produceras bland annat väderprognoser till Försvarsmaktens staber och ledningsfunktioner. Man ser också till att det finns uppdaterade väderprognoser till olika typer av beredskaps- och räddningsresurser inom Försvarsmakten. På avdelningen genomförs också klimatologiska utredningar som studerar vädrets effekt på militär verksamhet, inom och utom landet.

Utbildningsavdelningen utbildar observatörer, både militära- och civilanställda inom Försvarsmakten och är ansvariga för interna och externa utbildningar inom meteorologi och oceanografi för hela Försvarsmakten. Utbildningsavdelningen ger också stöd till Rekryteringscentrum vid rekryteringen till Försvarsmeteorolog och ansvarar även för befattningsutbildningen.

Utvecklingsavdelningen arbetar bland annat med att ta fram kravbild för både egna system och anpassade lösningar för olika kunder. De bistår även Försvarets materielverk, FMV, med systemframtagning. Oceanografigruppen arbetar med utbildning inom området samt stöd till Marinens olika enheter.

Systemavdelningen har som huvuduppgift att förvalta och underhålla de informationssystem som används inom den militära vädertjänsten. Utöver detta bidrar de till utveckling av nya system och program för lokalprognoser.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat