51:a Tolkpluton

Militärtolken arbetar med språket i mötet mellan olika folk och kulturer - oavsett var i världen och när på dygnet.

51:a tolkpluton består av specialistofficerare med särskild kompetens inom tolkning, översättning och inhämtning av underrättelser från andra personer (personbaserad inhämtning).

Plutonen är en gemensam strategisk resurs i Försvarsmakten. Den bidrar med sina resurser till såväl armén, marinen som flygvapnet. Tolkplutonen är en del av Ledningsregementet (LedR) i Enköping men har Uppsala som placeringsort. Huvuduppgiften är att förse Försvarsmaktens insatsorganisation med tolkar, både internationellt och nationellt.

Militärtolken är en oerhört flexibel resurs som är tränad att samverka med alla människor i ett insatsområde. Det sker i vitt skilda sammanhang och över alla nivåer på konfliktskalan. Miljöerna varierar från utbildning av lokala säkerhetsstyrkor i Afghanistan till stormöten med beslutsfattare och makthavare i Ryssland.

Även i underrättelseinhämtningen spelar militärtolken en viktig roll. Dels genom att vara den första som tar emot muntliga underrättelser i samtal med befolkningen, dels genom att bistå chefer vid inhämtning och bearbetning av underrättelser.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat