52:a infopluton är en försvarsmaktsgemensam resurs som arbetar med kommunikation ur ett insatsperspektiv.

Plutonen består av tidvis anställda soldater och reservofficerare som till vardags arbetar som till exempel kommunikatörer eller journalister.

Plutonens främsta uppgift är att vid beredskapshöjning, större kris eller väpnad konflikt bistå högre chef med olika form av kommunikationstjänst. Enheten har även förmåga att hantera kriskommunikation, agera presskontakt med civila medier och bistå vid upprättande av presscenter. Det kan till exempel handla om att stötta chefen i taktiska beslut utifrån informationsfrågor eller att skriva artiklar för publicering.

Infosoldaterna är goda soldater med specialistkunskaper inom kommunikation. De kan lösa uppgift som stöd till chefer på stabsnivå såväl som följa en skyttepluton eller vara placerade på ett fartyg till sjöss. Under en beredskapshöjning är flödet av korrekt information i rätt tid väldigt viktigt. Genom att vara med där det händer och öppna upp för god insyn i Försvarsmaktens verksamhet minskar vi risken för ryktesspridning och falska påståenden.

I fredstid bistår 52:a infopluton med personal till internationella insatser och medverkar vid större övningar för att stötta ordinarie kommunikatörer eller själva övas i stridslika förhållanden.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat