Combat Camera

Combat camera är en nationell strategisk resurs. Förbandet dokumenterar Försvarsmaktens verksamhet i Sverige och utomlands genom film- och stillbildsfotografering. Syftet är att ge och bidra till att chefer på alla nivåer får bättre lägesuppfattning och visuellt underlag för beslut och utvärdering.

Chefen ska även kunna använda combat camera som ett verktyg för att bekräfta en viss händelse eller påvisa hur pågående och genomförd verksamhet har bedrivits. Förbandet bidrar samtidigt med resurser till informationstjänsten inom Försvarsmakten.

Combat camera-specialisterna är kombattanter och har förmåga att följa svenska soldater och sjömän på alla platser de verkar och över alla konfliktnivåer. Stora krav ställs därför på soldatfärdighet. Combat camera har funnits som förband i Försvarsmakten sedan 1 januari 2009.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat