Ledningsplatsbataljonen

Foto: Försvarsmakten

Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer.

Bataljonens uppgift är att skapa ledningsplatser i fält för manöverförband på upp till 5000 man (brigad). Bataljonens kompanier består av stabsplutoner, lednings- och närskyddsplutoner med stridsfordon 90 och trossplutoner med kok, ordonnans- och reparationsresurser. För att kunna bygga upp dessa förband behöver vi rekrytera blivande soldater och gruppchefer. Genom att du anmäler ditt intresse att tidvis tjänstgöra hos oss får vi bättre förutsättningar att bemanna våra förband.

I Ledningsplatsbataljonen ingår även Combat Camera, en informationspluton och en tolkpluton.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat