Psyops-förbandet

Psyopsförbandets uppgift är att arbeta och kommunicera i informationsmiljön. Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå...

Ledningsplatsbataljonen

Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer. Bataljonens uppgift...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sambandsbataljonen

Sambandsbataljonen är ett modernt insatsförband med hög tekniknivå. Vi verkar i många dimensioner, både geografiskt och tekniskt. Bataljonen har bland...

Telekrigbataljonen

Telekrigbataljonen är ett förband med avancerade tele- och datatekniska system som används för att upptäcka, identifiera och lägesbestämma motståndare...

Metocc

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping. METOCC är bemannat dygnet runt, året om och...

TKSE

Vid Ledningsregementet finns Telekrigstödenheten, TKSE, vars primära uppgift är att förse Försvarsmaktens insatsförband med datasatser för sensor- och...