Personalavdelningen

Personalavdelningens uppgift är att utveckla, inrikta och leda Försvarsmaktens strategiska personalförsörjning.

Personalavdelningen, som leds av personaldirektören, utvecklar och skapar regler för Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete. Staben arbetar med att utveckla och skapa regler för bland annat jämställdhetsarbetet, jämlikhetsarbetet, friskvård, fysisk träning, veteran- och anhörigverksamheten inom Försvarsmakten.

Personaldirektören företräder Försvarsmakten i centrala arbetsgivarfrågor med andra myndigheter och organisationer samt tecknar Försvarsmaktens kollektivavtal.

Tillförordnad personaldirektör är Klas Eksell.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat