Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen tillhandahåller juridiskt stöd till samtliga organisationsenheter i Försvarsmakten.

Avdelningen består av tre sektioner:

  • operativjuridiska sektionen
  • civilrättsliga sektionen 
  • offentligrättsliga sektionen

Avdelningen administrerar även Försvarsmaktens personalansvarsnämnds kansli (FPAN).

Chefsjuristen är chef för den juridiska avdelningen och är även Försvarsmaktens förvaltningschef.

Chefsjurist är Carin Bratt.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat