Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är Försvarsmaktens centrala informationsfunktion och leds av kommunikationsdirektören.

Härifrån leds bland annat Försvarsvarsmaktens rekryteringskommunikation, medie- och kriskommunikation och innehållet i Försvarsmaktens centrala kanaler som exempelvis myndighetens webbplats Forsvarsmakten.se, personaltidningen Försvarets forum och myndighetens twitterflöde. Kommunikationsavdelningen planerar också informationstjänsten vid insatser och övningar.

Kommunikationsdirektör är brigadgeneral Mats Ström.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat