Västra militärregionens utbildningsgrupper

Västra militärregionen ansvarar för att stödja hemvärnsförbanden i Hallands län, Värmlands län, Västra Götalands län och Örebro län med resurser för utbildning och administration.

SKÖVDE 20081015 Värnpliktiga på P 4 får introduktionsutbildning till hemvärnet under pågående grundutbildning.
SKÖVDE 20081015 Värnpliktiga på P 4 får introduktionsutbildning till hemvärnet under pågående grundutbildning.
Introduktionsutbildning till hemvärnet Foto: Olle Malmgren/Försvarsmakten

Hemvärnsförbanden är nationella skyddsstyrkor som med kort varsel kan göra insatser i Sverige. Det kan vara att möta väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet och lämna stöd till samhället vid svåra påfrestningar som vid släckning av skogsbränder, skallgång och stormskador. En av hemvärnets viktigaste uppgifter är att skydda samhällets infrastruktur mot sabotage till exempel skydd av energiförsörjning och kommunikation. 

Utbildningsgrupper

I Västra militärregionen finns fem utbildningsgrupper, Bohusdalgruppen, Elfsborgsgruppen, Hallandsgruppen, Skaraborgsgruppen och Örebro- och Värmlandsgruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

Fakta Västra militärregionen
  • Förkortning: MR V
  • Ort: Skövde
  • Personal: 150
Så har vi räknat