Sannahedsbataljonen

Sannahedsbataljonen kallas även 20:e hemvärnsbataljon. Bataljonen är hemmahörande i Örebro med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Västra militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Livregementets grenadjärer.

Soldater ur Sannaheds hemvärnsbataljon.
Soldater ur Sannaheds hemvärnsbataljon.
Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår konserterade på kvällen i Fryksände kyrka.
Guldsmedshyttans hemvärnsmusikkår vid en konsert. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Bataljonen ska kunna verka inom alla konfliktnivåer från kris till krig och upprätthåller en hög beredskap där delar av förbandet kan vara i tjänst efter 6 timmar och huvuddelen efter 24 timmar.

Hemvärnsförbanden utbildas inte enbart för krig. När Försvarsmakten ger stöd till samhället är det oftast hemvärnsförband som används.

Bataljonen innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken insatskompanier, ett bevakningskompani, en flyggrupp, en pionjärpluton samt en musikkår och är del av Hemvärnet.

Bataljonen administreras av Örebro-Värmlandsgruppen en utbildningsgrupp underställd av chefen för Västra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Örebro och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Örebro och Värmlands län.

Fakta Västra militärregionen
  • Förkortning: MR V
  • Ort: Skövde
  • Personal: 150
Så har vi räknat