Rikshemvärnschefens insatsövning

Vecka 15 2018 (11-15 april) genomförs Rikshemvärnschefens insatsövning i Uddevalla, Lysekil och Skredsvik (med omnejd).

Förra årets övning genomfördes i Tanum och Strömstad. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Övningen omfattar cirka 650 soldater, hjulfordon, hundar, båtar och flygplan. Förbanden kommer vara synliga längs vägar, delar av centrum, Torp köpcentrum samt i anslutning till flera civila övningsobjekt. Hemvärnsförband från Skaraborgs regemente, Ledningsregementet och Försvarsmedicincentrum kommer att ingå i övningen.

Övningsmoment genomförs främst vid Lysekils hamn, Preem Raffinaderi i Lysekil, Gullmarsleden, Skredsviks skola samt Uddevalla hamn med hamninlopp. Vissa övningsmoment innebär skjutning med lös ammunition. Övningsmomenten följs av förbandsinstruktörer som bär blågult band.

Skjutning med skarp ammunition genomförs endast på avlysta skjutfält.

Frågor kan ställas till Övningsledningen vid Bohusdalgruppen, Skaraborgs Regemente i Skredsvik via växel 0500-46 50 00.

Informationsdag på Torp köpcentrum
I samband med övningen kommer det också anordnas en informationsdag på Torp köpcentrum lördagen 14 april. Där kan besökarna träffa personal från Försvarsmakten som visar upp fordon och materiel. Försvarsutbildarna finns på plats och informerar om sin ungdomsverksamhet. Du kan också träffa, bland annat, Räddningstjänsten och andra organisationer.

Hemvärnets musikkår Bohusdal kommer att genomföra tre spelningar på köpcentrumet under lördagen; klockan 11, 13 och 15.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat