Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, som även kallas 40:e hemvärnsbataljonen, är hemmahörande i Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands område som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Skaraborgs regemente, P 4. Bataljonen är traditionsbärare för Bohusläns regemente.

Soldater på huk i granskog.
Hemvärnssoldater under övning. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Uppgifterna för bataljonen är endast nationella och innefattar i huvudsak skydd och bevakning av viktiga objekt och samhällskritisk infrastruktur, vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig. Förbandet har förmåga att öva och verka även i skärgårdsmiljö inom Bohuslän.

En typ av insats som bataljonen ständigt står i beredskap att lösa är stöd till samhället. När räddningstjänstens och polisens ordinarie resurser inte räcker till tar de ofta hjälp av Hemvärnet.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, två stycken insatskompanier, en båtpluton samt en flyggrupp och en musikkår.

Bataljonen administreras av Bohus-Dalgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för P 4. Utbildningsgruppen är placerad i Skredsvik och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands område samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

 

Övning i Tanumshede och Strömstad

Den 1-2 september kommer soldater ur Bohusbataljonen att öva framryckning och strid i och omkring Tanumshede och Strömstad (med tyngdpunkt i Tanumshede den första september och Strömstad den andra september). Övningen omfattar ca 250 soldater med hjulfordon, hundar, båtar och flygplan.

Övningen innehåller skjutning med lös ammunition som främst kommer att koncentreras kring följande områden:

Tanum - Klåvan industriområde, Tanum företagspark, Industrivägen, Storemyrsvägen samt vid vattentornet.
Strömstad - Galärvägen, vattentornet, Trädgårdsgatan och vid reningsverket.

Alla övningsmoment följs av förbandsinstruktörer som bär blågula band.

För de som är intresserade av att få veta mer om hemvärnet så finns det under genomförandet i Strömstad ett informationstorg i hamnen där yrkesinformatörer är på plats för att svara på frågor tillsammans med representanter från Strömstad kommun.
Under lördagen kommer även Hemvärnsmusikkåren BohusDal att genomföra två stycken spelningar; 12.00 på Strömstad torg och 18.00 i Strömstad kyrka ihop med musikskolan.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat