Medelpadsbataljonen

Den södra bataljonen hemmahörande i Västernorrland har Medelpads landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Härnösands kustartilleriregemente, KA 5. Bataljonen tillhör Norra militärregionen.

Medelpadsbataljonen under övning i centrala Härnösand, september 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 16:e hemvärnsbataljon

Medelpadsbataljonen innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, tre stycken hemvärnsinsatskompanier samt ett hemvärnsbevakningskompani. Dessutom ingår en flyggrupp, en tolo-grupp och en båtpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen, en av de fem utbildningsgrupper som är underställd chefen för Norra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Härnösand. Främsta uppgift för utbildningsgruppen är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Härnösands, Sollefteå, Kramfors, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner. Vid Västernorrlandsgruppen i Härnösand tjänstgör officerare och civila med uppgift att utbilda och stödja främst hemvärnssoldater.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat