Lapplandsjägarbataljonen

Bataljonen är Sveriges nordligaste bataljon och finns i Kiruna, Gällivare och Pajala. Lapplandsjägarbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Lapplands jägarregemente I 22 som lades ner år 2000.

Lapplandsjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även 10:e hemvärnsbataljon.

Förbandet består av en stab med ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en flyggrupp samt en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo).

Bataljonen administreras av Lapplandsjägargruppen i Kiruna som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen. 

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat