Lapplandsjägarbataljonen

Sveriges nordligaste bataljon finns i Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner och tillhör Norra militärregionen. Bataljonen är även traditionsbärare för Lapplands jägarregemente, I 22, som lades ner år 2000.

Soldater ur Lapplandsjägarbataljonen under övning Cold Response i Nordnorge. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även 10:e hemvärnsbataljon. Förbandet innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier, ett hemvärnsbevakningskompani, en flyggrupp samt en tolo-grupp.

Bataljonen administreras av Lapplandsjägargruppen som är Sveriges nordligaste utbildningsgrupp. Lapplandsjägargruppen är underställd chefen för Norra militärregionen. På gruppen arbetar tio yrkesofficerare och två administratörer, arbetsplatsen är Kiruna för huvuddelen med en underavdelning i Grubbnäsudden utanför Kalix.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat