Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län. Bataljonen verkar inom och finns representerat i länets samtliga kommuner vilka också är huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Fältjägarregementet, I 5.

Foto: Anders Sjöden/Försvarsmakten

Bataljonens uppgifter är att:

  • I fredstid kunna bevaka och/eller skydda eget förbands verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet.
  • Kunna ingripa enligt IKFN.
  • Med befintlig förmåga och resurser kunna bistå det övriga samhället och andra myndigheter.
  • Utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap.

Bataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 14:e hemvärnsbataljon och innehåller förutom en bataljonsstab med ledningspluton, tre stycken hemvärnsinsatskompanier, ett hemvärnsbevakningskompani samt ett hemvärnsunderrättelsekompani. Dessutom ingår en tolo-grupp och en Hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Fältjägargruppen i Östersund som är en utbildningsgrupp underställd chefen för Norra militärregionen. Främsta uppgiften är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Jämtlands län. Vid Fältjägargruppen tjänstgör som grund tio officerare och en civil med uppgift att utbilda och stödja cirka 1 100 hemvärnssoldater.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat