Fältjägarbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Jämtlands län och representerar länets samtliga kommuner. Fältjägarbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5.

Soldat på Hemvärnets tremånadersutbildning i Östersund, skjutövning med AK-4
Soldat på Hemvärnets tremånadersutbildning i Östersund, skjutövning med AK-4
Foto: Anders Sjöden/Försvarsmakten

Fältjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även för 14:e hemvärnsbataljon.

Bataljonen består av en stab med ledningspluton, tre insatskompanier, ett bevakningskompani samt ett underrättelsekompani. Det ingår dessutom en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo) och en musikkår.

Bataljonens uppgifter är att i fredstid bevaka och skydda Försvarsmaktens objekt och verksamheter, ingripa enligt IKFN (ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet), utföra ytövervakning och medverka i incidentberedskap samt bistå samhället och övriga myndigheter.

Bataljonen administreras av Fältjägargruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat