Ångermanlandsbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Västernorrland har Ångermanland som upptagningsområde. Ångermanlandsbataljonen hör till Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västernorrlands regemente I 21.

Soldater under Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning
Soldater under Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning
Soldater ur Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Ångermanlandsbataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 15:e hemvärnsbataljon.

Förbandet består av en stab med ledningspluton, två insatskompanier, två bevakningskompanier, en flyggrupp, en tankning- och laddningsomgångsgrupp (tolo), en båtpluton samt en trafikpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen som är en utbildningsgrupp inom den Norra militärregionen. 

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat