Ångermanlandsbataljonen

Bataljonen är hemmahörande i Västernorrland har Ångermanlands landskap som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Norra militärregionen och är traditionsbärare för Västernorrlands regemente, I 21.

Soldater ur Ångermanlandsbataljonen under krigsförbandsövning. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet kallas även 15:e hemvärnsbataljon.

Förbandet innehåller förutom en bataljonstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt två hemvärnsbevakningskompanier. Dessutom ingår en flyggrupp, en tolo-grupp, en båtpluton samt en trafikpluton.

Bataljonen administreras av Västernorrlandsgruppen, en av de fem utbildningsgrupper som är underställd chefen för Norra militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Härnösand. Främsta uppgift för utbildningsgruppen är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Härnösands, Sollefteå, Kramfors, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner. Vid Västernorrlandsgruppen i Härnösand tjänstgör officerare och civila med uppgift att utbilda och stödja främst hemvärnssoldater.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat