Vill du ta hand om en hund?

Alla hundar som Försvarsmakten föder upp klarar inte testet för att bli tjänstehundar i Försvarsmakten eller inom Polisen. Många blir kvar hos sina fodervärdar. Andra letar nya hem.

När schäfervalparna som avlas fram vid avelsstationen i Sollefteå är 8-10 veckor gamla placeras de ut hos fodervärdar. Där stannar de tills de är ett och ett halvt år gamla, då det är dags för dem att göra ett test. Testet kallas lämplighetstest och går ut på att avgöra om hundarna är lämpade för tjänstgöring inom Försvarsmakten eller Polisen.

Vi önskar naturligtvis att de flesta hundar ska klara lämplighetstestet för fortsatt dressyr. Det finns dock alltid hundar som av olika anledningar inte bedöms lämpliga som tjänstehundar.

Många av de här hundarna stannar hos sina fodervärdar, men det händer att fodervärdar av olika skäl inte kan eller vill behålla sin hund. Om du är intresserad kan du ta över någon av dessa hundar för en administrativ summa.

Vad kostar det?

Den hund som inte är lämplig som tjänstehund kan omplaceras till ett nytt hem. Priset beror på hundens mentala och medicinska status och kan variera mellan 0 kronor och några tusenlappar.


Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat