Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande krigsförband. De utbildar även hundförare och hundinstruktörer samt företräder Försvarsmakten i sakfrågor som gäller tjänstehundar.

Två soldater i stridsutrustning går i terrängen med en schäferhund i spetsen.
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
En schäfervalp tittar upp mot kameran med de två framtassarna hållandes i kanten på inhägnadens stängsel.
Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. Av de hundarna ska 50 stycken hundar, väl lämpade att att arbeta som tjänstehundar, väljas ut. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Nästan alla hundar som är verksamma i insatsförband kommer från Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Tjänstehundar hjälper Försvarsmaktens personal med allt från patrullering till att leta efter explosiva  varor och narkotika. Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, är en del av Livgardet. Enheten finns utanför Märsta och i Kungsängen norr om Stockholm samt med en hundavelsstation i Sollefteå. Enligt regeringsbeslut 2011 ska Försvarsmaktens avelsprogram även till del förse Polismyndigheten med lämpliga tjänstehundar.

Aveln styrs från Sollefteå

Sedan sommaren 2005 bedriver FHTE och avelsavdelningen i Sollefteå egen avel med enbart tysk schäferhund. Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. När valparna är runt 8-10 veckor gamla placeras de hos fodervärdar. Där stannar de tills de är ungefär ett och ett halvt år gamla.

Lämplighetstestet

När hundarna blivit ett och ett halvt år testas de av Försvarsmakten och Polisen i en gemensam test. Testet som genomförs kallas lämplighetstest. Testen kontrollerar att hunden har de mentala egenskaper som krävs för att bli tjänstehund. Varje år lämplighetstestas ungefär 200 hundar. 

Godkända hundar placeras inom Försvarsmakten eller Polisen. Försäljning till annan myndighet eller nation kan förekomma.

Vad händer med hundar som inte klarar lämplighetstestet?

De hundar som inte lämpar sig som tjänstehundar stannar vanligtvis hos sina fodervärdar eller placeras hos en annan privatperson.

Kontakt

Kontakt med FHTE görs lämpligast via e-post på fhte-lg@mil.se

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat