Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. De utbildar även hundförare och företräder Försvarsmakten i sakfrågor som gäller hundar.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. Av de hundarna ska 50 stycken hundar, väl lämpade att att arbeta som tjänstehundar, väljas ut. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Nästan alla hundar som är verksamma i insatsförband kommer från Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Tjänstehundar hjälper Försvarsmaktens personal med allt från patrullering till att leta efter minor, explosiva varor, narkotika eller försvunna personer. Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, är en del av Livgardet. De finns utanför Märsta och i Kungsängen norr om Stockholm och samt vid hundavelsstationen i Sollefteå. Enligt regeringsbeslut 2011 ska Försvarsmaktens avelsprogram även förse polisen med lämpliga tjänstehundar.

Aveln styrs från Sollefteå

Sedan sommaren 2005 bedriver hundavelstationen i Sollefteå egen avel med schäferhundar. Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. Av de hundarna ska 50 stycken hundar, väl lämpade att att arbeta som tjänstehundar, väljas ut. När valparna är runt 8-10 veckor gamla placeras de hos fodervärdar. Där stannar de tills de är ungefär ett och ett halvt år gamla.

Lämplighetstestet

När hundarna blivit ett och ett halvt år testas de av Försvarsmakten och polisen i en gemensam test. Testet som genomförs kallas lämplighetstest. Det kontrollerar att hunden är mentalt stabil och om den är lämpad att arbeta som tjänstehund. Varje år lämplighetstestas ungefär 200-250 hundar. Av dem är det cirka 60 stycken som går vidare.

Godkända hundar placeras inom Försvarsmakten eller polisen. Försäljning till annan myndighet, nation kan förekomma.

Vad händer med hundar som inte klarar lämplighetstestet?

De hundar som inte lämpar sig som tjänstehundar stannar vanligtvis hos sina fodervärdar, köps av en annan myndighet eller placeras hos en annan privatperson.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat