Beriden vaktparad

Beriden vakttjänst är en tradition från 1700-talet som lever vidare i modern tappning. Till pampig blåsmusik rider den beridna vaktparaden genom Stockholm fram till slottet där vaktavlösning sker.

Livgardets beridna standardvakt.
Livgardets beridna standardvakt.
Foto: Ulla-Lena Ahlsten/Försvarsmakten.

De flesta känner till och har sett den beridna vaktparaden när den rider genom Stockholms gator till Stockholms slott för högvaktsavlösning.  Vad kanske inte fullt så många känner till är att alla högvaktshästar ägs av Föreningen —  den Beridna högvakten. Försvarsmakten tillsammans med stiftelsen ansvarar för hästarna och driften.

Samarbetet startades i slutet av 80-talet för att rädda den beridna vaktparaden och dess långa tradition. De hästar som då fanns i Försvarsmakten överfördes till stiftelsen, som fick i uppdrag att i fortsättningen svara för försörjningen av hästar till Försvarsmakten samt hälften av kostnaderna för hästhållningen för verksamheten.  

HÄSTARNA

 

I centrum för verksamheten står naturligtvis hästarna. Stiftelsen svarar för att det finns ett-70 tal hästar i verksamheten, uppstallade genom Försvarsmaktens försorg. Målsättningen är att hästarna ska tjänstgöra i beriden garnisonstjänst till cirka 18 års ålder och vid lämplig tidpunkt utackorderas och tjänstgöra på deltid i den beridna garnisonstjänsten. Stiftelsen ansvarar för kostnader vid utackordering.

Försvarsmakten svarar för att hästarna får en lämplig utfordring, god vård i övrigt samt motioneras och genomgår en fortbildning anpassad till uppgiften beriden garnisonstjänst.

SAMARBETET – ÖVERGRIPANDE 

FÖRSVARSMAKTEN

  • Är den faktiska utföraren av den beridna garnisonstjänsten.
  • Ansvarar för att stallar ridhus och veterinärklinik finns tillgängliga för de hästar som ska användas för statsceremoniell tjänst och den beridna garnisonstjänsten.
  • Håller militär och civil personal, med adekvat kompetens och förmåga respektive erforderlig utrustning för genomförande av den beridna garnisonstjänsten.
  • Svarar för del av kostnader för hästhållning.

FÖRENINGEN BERIDNA HÖGVAKTEN

  • Att ställa, av Försvarsmakten framställt behov, lämpliga hästar med lämplig kvalité till Försvarsmaktens förfogande för den beridna garnisonstjänsten. Samt att ansvara för utbildningen av hästar tills de överlämnas till Försvarsmakten för beriden garnisonstjänst.
  • Svarar för del av kostnader för hästhållningen.

Vår trogna vän hästen har tjänat det svenska försvaret i många hundra år med en höjdpunkt under karolinertiden. Idag är hästen en viktig del i den beridna vaktparaden och andra ceremoniella tillfällen. En betydligt lugnare tillvaro än de historiska krigens slagfält där stridshästarna Streiff och Brandklipparen huserade. Hästarna som tjänstgör idag ägs av Föreningen för den Beridna Högvakten och Livgardets personal sköter om hästarna.

500 år av obruten kungavakt och Livgardet fortsätter än idag med den skarpa bevakningsuppgiften högvakt.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat