Försvarsmaktsledningen

Försvarsmaktsledningen samordnar Försvarsmaktens verksamhet och ger överbefälhavaren råd i betydelsefulla frågor.

Försvarsmaktsledningen är en grupp av Försvarsmaktens högsta chefer. Medlemmarna har både militär och civil bakgrund. Tillsammans är försvarsmaktsledningen rådgivande till ÖB i frågor om till exempel verksamhetsledning, militärstrategi och hur Försvarsmakten som myndighet ska utvecklas inom ramen för det uppdrag som har bestämts av riksdag och regering. 

Försvarsmaktsledningen består av:

Micael Bydén

Överbefälhavare, General
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
General Micael Bydén blir ny överbefälhavare för Försvarsmakten från 1 oktober 2015.

Mikael Granholm

Generaldirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Generaldirektör Mikael Granholm.

Michael Claesson

Chef för försvarsstaben, Generallöjtnant
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Michael Claesson, insatschef.

Carl-Johan Edström

Chef för operationsledningen, Generallöjtnant
E-post:
Carl-Johan Edström. Flygvapenchef från och med den 1 oktober 2019.

Fredrik Ståhlberg

Stf chef för operationsledningen
E-post:
STF Arméchef, Brigadgeneral Fredrik Ståhlberg.

Helena Thunander-Holmstedt

Ekonomidirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Helena Thunander-Holmstedt, ekonomidirektör.

Lena Hallin

Chef för Must, Generallöjtnant
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Lena Hallin, chef för Must.

Carin Bratt

Chefsjurist
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Carin Bratt, chefsjurist.

Kim-Lena Ekvall Svedenblad

Personaldirektör
E-post:
Nya personaldirektören Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Peder Ohlsson

Kommunikationsdirektör, Brigadgeneral
Telefon: 08-788 75 00
E-post:
Peder Ohlsson