Försvarsmaktsledningen

Försvarsmaktsledningen samordnar Försvarsmaktens verksamhet och ger överbefälhavaren råd i betydelsefulla frågor.

Försvarsmaktsledningen är en grupp av Försvarsmaktens högsta chefer. Medlemmarna har både militär och civil bakgrund. Tillsammans är försvarsmaktsledningen rådgivande till ÖB i frågor om till exempel verksamhetsledning, militärstrategi och hur Försvarsmakten som myndighet ska utvecklas inom ramen för det uppdrag som har bestämts av riksdag och regering. 

Försvarsmaktsledningen består av:

Micael Bydén

Överbefälhavare, General
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Peter Sandwall

Generaldirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Jonas Haggren

Chef för ledningsstaben, Viceamiral
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Michael Claesson

Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, Generalmajor
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Helena Thunander-Holmstedt

Ekonomidirektör
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Johan Svensson

Produktionschef, Generallöjtnant
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Jan Thörnqvist

Insatschef, Viceamiral
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Lena Hallin

Chef för Must, Generalmajor
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Carin Bratt

Chefsjurist
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Klas Eksell

Personaldirektör, Generalmajor
Telefon: 08-788 75 00
E-post:

Mats Ström

Kommunikationsdirektör, Brigadgeneral
Telefon: 08-788 75 00
E-post: