Järvabataljonen

Järvabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljonen. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen.

Hemvärnet vid en övning i centrala Stockholm. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Bataljonens huvudsakliga uppgift är väpnad strid. I det ska bataljonen kunna skydda viktiga objekt. Förbandet kan även stödja samhället vid bland annat skogsbränder, översvämningar, eftersök av försvunna personer. Bataljonen är en del av Hemvärnet.

Som tjänstgörande i Hemvärnet tecknar soldaterna ett avtal med Försvarsmakten om huvudtjänstgöring under fyra till åtta dygn per år. Soldater i insatskompani gör som grund åtta dygn medan soldater i bevakningskompani gör fyra dygn. Dessa avtalsdygn genomförs som en eller två sammanhängande övningar per år. Utöver det så erbjuds ytterligare övningar under året.

Bataljonen administreras av Livgardesgruppen som ingår i Mellersta militärregionen och är grupperade i Kungsängen. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Stockholm, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området.

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 150
Så har vi räknat