Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, bildades i sin nuvarande form 1 januari 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Mellersta militärregionen. Bataljonen är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Två hemvärnssoldater tränar skytte i slutet av sommaren. I Bakgrunden syns ett befäl.
Två hemvärnssoldater tränar skytte i slutet av sommaren. I Bakgrunden syns ett befäl.
Foto: Dalregementsgruppen/Försvarsmakten

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken hemvärnsinsatskompanier samt ett hemvärnsbevakningskompani. Dessutom ingår en flyggrupp, en pionjärpluton och en musikkår.

Bataljonen administreras av Dalregementsgruppen, en utbildningsgrupp underställd chefen för Mellersta militärregionen. Utbildningsgruppen är placerad i Falun och dess främsta uppgift är att utbilda Hemvärnet samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i Dalarnas län. Vid gruppen tjänstgör officerare och civila. Dalregementsgruppen bildades år 2000 när Dalregementet lades ner. 

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 150
Så har vi räknat