2:a livgrenadjärbataljonen

2:a livgrenadjärbataljonen kallas även 31:a hemvärnsbataljonen och har ett område som omfattar Östergötlands län, majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande inom upptagningsområdet. Bataljonen tillhör Helikopterflottiljen. Förbandet är traditionsbärare för Livgrenadjärregementet.

Två soldater på skogsväg.
Patrullerande dubbelpost under en övning i trakten kring Norrköping. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Bataljonen rekryterar främst från Finspångs, Norrköpings, Söderköpings samt Valdemarsviks kommuner.
Uppgifterna för bataljonen är endast nationella och innefattar i huvudsak skydd och bevakning av viktiga objekt och samhällskritisk infrastruktur, vilket bataljonen ska kunna genomföra i såväl fred, kris som krig. Förbandet övar och verkar i första hand i den rika skärgårdsmiljö som sträcker sig utmed kusten. Bataljonen är därmed utrustad med hela två båtplutoner med stridsbåt H.

Förbandet har även en tillhörande musikkår vars viktigaste uppgifter är statsceremoniell verksamhet så som att spela vid vaktparaden och högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm.
Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani. Dessutom ingår två båtplutoner och en musikkår.

Bataljonen administreras och utbildas av Livgrenadjärgruppen som är samgrupperad med övrig militär verksamhet på Malmen i Linköping. Chefen för Livgrenadjärgruppen är direkt underställd chefen för Helikopterflottiljen. Livgrenadjärgruppens nuvarande uppgifter är att utbilda och administrera hemvärnsförbanden i Östergötlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Helikopterflottiljen
Fakta Helikopterflottiljen
  • Förkortning: Hkpflj
  • Ort: Linköping, Luleå och Ronneby
  • Yrkesofficerare: 541
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 105
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 28
  • Civilanställda: 144
  • Reservofficerare: 47
Så här har vi räknat