Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning. Utbildningens längd beror på inriktningen och varvas med praktiska och teoretiska pass. Under perioden kommer du att öka din självinsikt, växa som människa och bli en bättre lagspelare – lärdomar du har nytta av både i och utanför Försvarsmakten.

Under hela utbildningen kommer du att lära känna dig själv bättre, tänja på dina gränser och mogna som människa. Du tränar kroppen och din fysiska förmåga samtidigt som du lär dig att lösa svåra uppgifter, ofta under pressade förhållanden och tillsammans med andra. En stor del av utbildningen sker utomhus, då man genomför olika övningar med sin grupp och förband, ofta med begränsad tid för att lösa uppgifterna. Tänk på att grundutbildningen är fysiskt krävande. På vår jobb- och karriärwebbplats finns tips för dig hur du tränar inför ansökan.

Utbildningen inleds med en tre månader lång grundläggande militär utbildning som är lika för alla soldater. Du lär dig att lösa problem enskilt och tillsammans med din grupp, överleva i fält och grunderna till strid. Efter det följer en befattningsutbildning då du specialiserar dig, till exempel mot förare eller sjukvårdare. Denna del varar en till åtta månader beroende på vilket förband och inriktning som du är uttagen till. Är du osäker på vilken befattning som passar dig rekommenderar vi att du provar Befattningsguiden.

Avslutningsvis så kommer du och ditt förband att träna och öva tillsammans för att lösa uppgifter och i detta skede förväntas du bidra till gruppens och plutonens utvecklig. Efter godkänd utbildningen blir du krigsplacerad och du kan även söka ett större engagemang i Försvarsmakten som anställd, eller som kontraktspersonal i Hemvärnet. Grundutbildningen är öppen att söka för alla svenska medborgare som har fyllt 18 år. Läs mer om vilka allmänna behörighetskrav som finns när du ska söka in till grundutbildningen på jobb- och karriärwebbplatsen. Tänk på att vissa befattningar kan ha extra krav på exempelvis styrka, medicin eller utbildningsnivå.

Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikten innebär att alla svenska medborgare, både män och kvinnor, behöver bidra till landets försvar. För dig kan det innebära att du är skyldig att påbörja och genomföra den militära grundutbildningen om du blir antagen. Har du redan fyllt 18 år kan du söka frivilligt via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Oavsett om du blivit kallad via plikt eller sökt frivilligt till den militär grundutbildning gäller samma krav och villkor för alla som genomför den.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat