Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundläggande utbildning. Under sammanlagt 9-11 månader genomför du din utbildning, i syfte att krigsplaceras i en av de två ingenjörbataljonerna, eller i Norra Smålands bataljon (4-7 månaders utbildning) beroende på vilken befattning du är uttagen till.


Inledningsvis genomförs en grundläggande soldatutbildning där du enskilt och i grupp får lösa uppgifter. Efter det följer en befattningsutbildning som är olika lång, beroende på vad du är uttagen till, och den är alltifrån några veckor till månader lång. Avslutningsvis så kommer du och din grupp att få träna och öva tillsammans för att lösa uppgifter och i detta skede förväntas du bidra till gruppen och plutonens utvecklig.

Under hela utbildningen kommer du att lära känna dig själv bättre, tänja på dina gränser och mogna som människa. Du tränar kroppen och din fysiska förmåga samtidigt som du lär dig att lösa svåra uppgifter, ofta under pressade förhållanden och tillsammans med andra. I de två första skeden sker även viss utbildningen inomhus med teoripass i lektionssal men i huvudsak sker all utbildningen utomhus, då man genomför olika övningar med sin grupp och pluton, ofta med begränsad tid för att lösa uppgifterna.

Den militära grundutbildningen är vägen in i Försvarsmakten och är en unik, kostnadsfri, intensiv utbildning där du lever ihop med dina kamrater mer eller mindre dygnet runt. Grundutbildningen ger dig en värdefull utbildning och du får erfarenheter som du har nytta av under resten av ditt liv.

För att bli krigsplacerad måste du bli godkänd i utbildningen och vara lämplig som soldat samt kunna agera utifrån Försvarsmaktens värdegrund.

Om du är godkänd efter utbildningen, och lämplig, kan du även söka dig till en anställning som soldat, hemvärnet, specialistofficer eller officer. 

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235