Pansarterrängbil 360 på Ravlunda Foto: Försvarsmakten
En stridsvagn 122 på Ravlunda skjutfält. Foto: Anja Ljungberg/Försvarsmakten

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar, eftersom förbandets främsta fordon är pansarfordon. Vi utbildar i markstrid med stöd av pansarfordon. Våra anställda soldater och civila, är tränade och beredda att delta i insatser i Sverige och utomlands.

Vi har en stående bataljon och en tidvis tjänstgörande bataljon. Vi ansvarar även för samordningen av fyra hemvärnsbataljoner.

Vid P 7 finns den regionala staben för militärregion syd som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen är också normalt chef för militärregionen, vilken bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Läs mer på sidan militärregioner. 

TIPSLINJEN

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

FÖR HÄNDELSER PÅ LAND:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
E-post: 
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 275
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 297
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 318
  • Civilanställda: 55
  • Reservofficerare: 516
Så här har vi räknat

Expandera

Ca 2400 Hemvärnssoldater

Minimera

Fakta

P 7 ansvarar för sex bataljoner:

  • 71. En stående bataljon med i huvudsak heltidstjänstgörande soldater (1 juli 2010 ryckte de första 144 soldaterna in och under 2014 var alla 407 soldaterna på plats).
  • 72. En bataljon med i huvudsak deltidstjänstgörande soldater – över 900 man, där soldaterna tjänstgör under övningar och utlandsuppdrag, men inte arbetar vid förbandet övrig tid.
  • 46, 47, 48 och 49:e bataljonen som tillhör hemvärnet – de nationella skyddsstyrkorna i Skåne, vilka understöds av Skånska gruppen och leds via MR S - Militärregion syd, som har sin stab förlagd vid Revingehed.
Karta