Generalläkaren

Generalläkaren kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd, djurhälsovård, djursjukvård, hälso- och sjukvård samt smittskydd.

Inom området för miljö- och hälsoskydd har Generalläkaren även ansvar för tillsyn över den verksamhet som bedrivs av Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt.

Tillsyn och kontroll innebär en självständig granskning av att gällande lagstiftning följs. När Generalläkaren utövar sin tillsyns- och kontrollfunktion är han därför inte underställd överbefälhavaren.

Varje år genomför Generalläkaren omkring tio inspektioner och cirka 400 tillsyns- och kontrollbesök på garnisoner, förband, anläggningar och övningar, både i Sverige och på platser där Försvarsmakten verkar internationellt.

Generalläkaren utses av regeringen. Nuvarande generalläkare heter Pierre Campenfeldt. På tillsynsavdelningen arbetar administrativ handläggare, läkare, sjuksköterska, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer, jurist och avdelningschef.

Notiser från Generalläkaren

Överlämningsceremoni av Generalläkarfunktionen
7 oktober201608:31

Överlämningsceremoni av Generalläkarfunktionen ägde rum vid Generalläkaren fredagen den 30 september 2016.

Foto: Robert Öjermark/Försvarsmakten

Under ackompanjemang av bleckblåsinstrument överlämnade avgående generalläkare Siegfried de Joussineau generalläkarens sigill samt övriga attribut till tillträdande generalläkare Pierre Campenfeldt. 

Fakta Generalläkaren
  • Förkortning: GL
  • Ort: Stockholm
Karta