Vi bygger våra krigsförband och övar med dem så vi kan stödja brigaden med logistik. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Trängregementet genomför krigsförbandsövningar för att träna hela våra krigsförband med alla våra soldater (plikt, reservofficerare och tidvis anställda). Samtliga personalkategorier är avgörande för att lösa våra uppgifter. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband är en förutsättning för att övriga förband i Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Vi finns före, under och efter striden. Vi ser till att förbanden kommer dit de ska, vi försörjer dem och tar hand om de skadade soldaterna och officerarna och vi ser till att de kommer hem efter en övning eller insats. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet är ett sammansatt förband, övade och tränade för att snabbt sättas in oavsett om det är nationella insatser och övningar eller internationella. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet erbjuder även civila meritvärden. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband kommer att ledas av stridskraft armén, men ha kompetens att stödja samtliga stridskrafter; arméstridskrafter, flygstridskrafter och marinstridskrafter. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Vi agerar kompetent, handlingskraftigt och pålitligt i allt vi gör. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

I grunden är vi alla soldater. Men varje förband är unikt. Varje anställd har en uppgift att sköta i fred, kris och krig. För Trängregementet innebär den uppgiften att se till att det stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter.

Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon. Vi stödjer dem med en rad andra tjänster som exempelvis att leda transporter och reparera skadade fordon. Trängregementet har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner.

Trängregementet följer Försvarsmaktens vision:
Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning
Trängregementet utbildar, vidmakthåller och utvecklar taktiska och operativa logistikförband.

Trängregementet utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.

Trängregementets förband är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationellt som internationellt.

Trängregementet ska vara Försvarsmaktens mest attraktiva arbetsplats.

Trängregementets devis är:
”Logistik vårt ansvar”

Denna devis ska alltid genomsyra förbandets verksamhet. Detta innebär att vi tar ansvar för logistik i Försvarsmakten inom vårt uppdrag, där stridsfältets logistik är tyngdpunkten.

Trängregementet är det enda logistikregementet i Försvarsmakten. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Trängregementet är efterfrågade och har alltid medarbetare som tjänstgör utomlands.

Notiser

Trängregementet får ny regementschef
4 mars201912:59

Fredagen den 1 mars höll Trängregementet en högtidlig ceremoni när överste Per Nilsson, tog över befälet av Trängregementet efter överste Patric Hjorth. – Det ska bli fantastiskt roligt att komma till Trängregementet. Jag har en väldigt god känsla avseende Trängregementet och det bemötande jag har fått av medarbetare på förbandet, säger Per Nilsson.

Foto: Caroline Axling/Försvarsmakten

Per Nilsson har tidigare varit chef för förband vid utlandsmissioner men aldrig på ett förband hemma i Sverige och förväntningarna är stora.

– Det kittlar lite i magen, det är ju en helt ny utmaning. Jag förväntar mig många nya intryck den första tiden eftersom jag inte jobbat med logistik tidigare och att folk är ärliga så jag får rätt bild. Jag förväntar mig också att alla jobbar för en jämställd arbetsplats så alla har lika bra förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Jag kan inte nog trycka på att varje medarbetare är oerhört viktig i arbetet med att utveckla våra krigsförband, säger han.

Överste Patric Hjorth har varit chef över Trängregementet i drygt tre år och mycket har hänt under den tiden.

– Det är med blandade känslor som jag nu lämnar Trängregementet, jag har ju lärt känna förbandet, verksamheten och personalen som dagligen gör ett fantastiskt arbete. Jag har inte bara fått bra arbetskamrater utan även blivit god vän med många. När man byter befattning så lämnar man inte bara en arbetsplats, man lämnar även de som har blivit ens vänner. Det är det tråkiga med att byta jobb, att man inte kommer att ha den dagliga kontakten med dem längre. Samtidigt ska det bli spännande att fortsätta med logistik på en annan plats och på ett annat sätt. Det är tjusningen med det här yrket, man hinner aldrig tröttna, man utmanas, stimuleras och lär sig nya saker hela tiden, säger han.

Nu lämnar Patric Hjorth västgötaslätten för en tjänst som avdelningschef på Högkvarteret i Stockholm.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat
Karta