Hemvärnsbataljoner

Hemvärnsförband övar i Kalmar
Hemvärnsförband övar i Kalmar. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Hemvärnsbataljoner listade geografiskt enligt län:

Norrbottens län:

Lapplandsjägarbataljonen − 10.hemvärnsbataljonen

Gränsjägarbataljonen − 11.hemvärnsbataljonen

Norrbottensbataljonen − 12.hemvärnsbataljonen

Västerbottens län:

Västerbottensbataljonen − 13.hemvärnsbataljonen

Jämtlands län:

Fältjägarbataljonen − 14.hemvärnsbataljonen

Västernorrlands län:

Ångermanlandsbataljonen − 15.hemvärnsbataljonen

Medelpadsbataljonen − 16.hemvärnsbataljonen

Dalarnas län:

Dalabataljonen − 17.hemvärnsbataljonen

Gävleborgs län:

Gävleborgsbataljonen − 18.hemvärnsbataljonen

Värmlands län:

Värmlandsbataljonen − 19.hemvärnsbataljonen

Örebro län:

Sannahedsbataljonen − 20.hemvärnsbataljonen

Uppsala län:

Upplandsbataljonen − 21.hemvärnsbataljonen

Västmanlands län:

Västmanlandsbataljonen − 22.hemvärnsbataljonen

Stockholms län:

Attundalandsbataljonen − 23.hemvärnsbataljonen

Stockholmsbataljonen − 24.hemvärnsbataljonen

Taeliehusbataljonen − 25.hemvärnsbataljonen

Järvabataljonen − 26.hemvärnsbataljonen

Roslagsbataljonen − 28.hemvärnsbataljonen

Södertörnsbataljonen − 29.hemvärnsbataljonen

Södermanlands län:

Sörmlandsbataljonen − 27.hemvärnsbataljonen

Östergötlands län:

1:a livgrenadjärbataljonen − 30.hemvärnsbataljonen

2:a livgrenadjärbataljonen − 31.hemvärnsbataljonen

Gotlands län:

Gotlandsbataljonen − 32.hemvärnsbataljonen

Jönköpings län:

Norra Smålandsbataljonen − 33.hemvärnsbataljonen

Kalmar län:

Kalmarbataljonen − 34.hemvärnsbataljonen

Kronobergs län:

Kronobergsbataljonen − 35.hemvärnsbataljonen

Blekinge län:

Blekings västra bataljon − 36.hemvärnsbataljonen

Blekinge östra bataljon − 37.hemvärnsbataljonen

Västra Götalands län:

Kinnebataljonen − 38.hemvärnsbataljonen

Kåkindbataljonen − 39.hemvärnsbataljonen

Bohusbataljonen − 40.hemvärnsbataljonen

Göteborgs södra bataljon − 41.hemvärnsbataljonen

Göteborgs norra bataljon − 42.hemvärnsbataljonen

Göteborgs skärgårds bataljon − 43.hemvärnsbataljonen

Älvsborgsbataljonen − 44.hemvärnsbataljonen

Hallands län:

Hallandsbataljonen − 45.hemvärnsbataljonen

Skåne län:

Södra skånska bataljonen − 46.hemvärnsbataljonen

Malmöhusbataljonen − 47.hemvärnsbataljonen

Skånska dragonbataljonen − 48.hemvärnsbataljonen

Norra skånska bataljonen − 49.hemvärnsbataljonen

Hemvärnet
Fakta Hemvärnet
  • Förkortning: Hv
  • Ort: I hela Sverige