Vårt veteranarbete

Försvarsmakten arbetar aktivt för att personal som tjänstgjort hos oss ska vara välmående både fysiskt och psykiskt. För veteraner finns ett skydds- och kontaktnät som underlättar tiden efter tjänstgöringen.

Medaljutdelning på veterandagen på Djurgården i Stockholm. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit i tjänst hos oss veteraner, oavsett om tjänstgöringen varit civil eller militär. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner och dem har Försvarsmakten ett särskilt ansvar för enligt lag. Därför finns rutiner för att förebygga och upptäcka ohälsa hos personal som tjänstgjort utomlands.

Alla veteraner som av olika skäl behöver rådgivning eller stöd kan vända sig till Försvarsmakten. På varje förband finns lokala veteransamordnare som kan ge råd och vägledning i olika frågor som kan uppkomma efter tjänstgöringen. Det kan till exempel gälla vård, försäkringar eller myndighetskontakter.

Veteranarbetet inriktas, samordnas och följs upp centralt av personal på Försvarsmaktens veterancentrum.

I Försvarsmaktens arbete för veteranerna ingår att lyfta fram och visa uppskattning för deras insatser. Det gör vi till exempel genom att fira Veterandagen som infaller varje år den 29 maj.

Ett antal olika frivilliga organisationer samarbetar med Försvarsmakten i stöttandet av veteraner. Organisationerna erbjuder träffar, aktiviteter, samtalsforum och rådgivning.

Praktisk information för veteraner finns på sidan För veteraner.