Vårt anhörigarbete

Vi vet att Försvarsmaktens arbete inte bara påverkar våra anställda, utan även deras anhöriga. Ofta finns det frågor som rör tiden före, under och efter en anställning eller insats. Därför finns vi till hands både för våra anställda och deras anhöriga. Det är viktigt för oss.

Medaljceremoni på Livgardet. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Vårt stöd innefattar särskilda kontaktpersoner, informationsträffar, samarbete med ideella organisationer och informationsbroschyrer.

Vem är anhörig?

Som anhöriga räknar vi helt enkelt alla som själva anser att de är anhöriga till en anställd i Försvarsmakten. De har rätt att ta del av det stöd vi erbjuder.

Särskilda kontaktpersoner

Vid varje förband och organisationsenhet finns så kallade lokala anhörigsamordnare. Till dem kan anhöriga vända sig med sina frågor.

Försvarsmaktens veterancentrum har det övergripande samordningsansvaret för stödet till anhöriga. Där finns det personal som kan ge information om Försvarsmaktens anhörigarbete och ge råd och vägledning till anhöriga.

Informationsträffar

Inför att en internationell insats ska genomföras anordnar Försvarsmakten informationsträffar för anhöriga. Vid träffarna informerar vi om våra insatsområden, vad som sker där och hur internationell tjänstgöring fungerar. Vi pratar om hur tjänstgöringen kan påverka den anställda som befinner sig utomlands och även de som är kvar hemma. Vi berättar också om det stöd Försvarsmakten erbjuder anhöriga vid en krissituation.

Samtalsstöd och support från ideella organisationer

Försvarsmakten har avtal med de ideella organisationerna Svenska Soldathemsförbundet och Invidzonen. De erbjuder stöd och rådgivning till våra anställda och deras anhöriga.

Broschyrer med mer information

Vi har ett antal broschyrer som delas ut vid anhörigträffar. De finns också att ladda ned från denna webbplats. Broschyrerna behandlar vanliga frågor som brukar uppkomma bland anhöriga.

Till anhörigsidorna