Fakta om etablering av Gotlands regemente

Regeringen har i sin budgetproposition 20 september 2017 föreslagit att Gotlands regemente ska etableras från 2018. Etableringen ligger i linje med överbefälhavarens egen inriktning som en del i att stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga för ett starkare försvar.

Frågor och svar