Vinterkurser

Vintertid har historiskt sett inneburit en paus i stridigheter, men i dag måste Försvarsmakten vara förberedd även för snö och kyla. Under sportloven får ungdomar chansen att lära sig vilka särskilda krav det ställer.

Vinterutbildning för ungdomar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Att vara aktiv i vintermiljö ställer betydligt högre krav på kläder, vapen, ammunition, fordon, och annan materiel. Ungdomar som har gått en av Försvarsmaktens sommar- eller höstkurser kan under en vecka få prova på vilka utmaningar det innebär att hålla stridsberedskap i snö och kyla.

Kursen ges vid flera olika förband under skolornas sportlov i februari och mars. Precis som med sommarkurserna gäller att deltagarna måste ha fyllt 15 år innan kursen börjar, vara folkbokförda i Sverige och vara vid god hälsa. Kursen är gratis, och Försvarsmakten står för mat och boende under kursen.

Under kursen får deltagarna uppleva skidtolkning efter bandvagn, skidmarscher och hur man organiserar en tältförläggning i snö. Om väder och snötillgång tillåter erbjuder vissa förband även förläggning i bivack.

Deltagare får också lära sig hur man bäst håller värmen i fält och hur man tar hand om köldskador.