Sommarkurser vid flygvapnet

Sommarkursen är till för ungdomar och bedrivs under militära förhållanden. Det är Flygvapenfrivilligas riksförbund som ansvarar för kursen.

Vy från cockpit på litet skolflygplan. Elev och lärare skymtar i förgrunden.
Foto: Flygvapenfrivilliga
Ung kvinna i uniform i flygsimulator, marken och blå himmel projiceras i bakgrunden.
En tur i flygsimulatorn under sommarkursen. Foto: Flygvapenfrivilliga

Sommarkursen är öppen för dig som senast den 30 juni fyllt 15 år men inte 20. Kursen syftar till att du ska få information och kännedom om Försvarsmakten i allmänhet och flygvapnet i synnerhet, samt de frivilliga organisationernas ungdomsverksamhet.

Eftersom Flygvapenfrivilligas riksförbund är en förening krävs medlemskap. Detta medlemskap kostar 200 kronor per år och tecknas av dig om du bli antagen till kursen. Information om inbetalning medföljer antagningsbeskedet.

Mer information och ansökan (extern länk)

Vad gör jag på en sommarkurs i flygvapnet?

Här får du en kort beskrivning av syfte och mål för sommarkursen som Flygvapenfrivilliga genomför i flygvapnet under cirka två sommarveckor.

Syftet med sommarkursen är att ge deltagarna upplevelser och kunskaper om verksamheter inom Försvarsmakten och framförallt flygvapnet. Sommarkursen ska stimulera till ett fortsatt engagemang inom någon frivillig försvarsorganisations, främst Flygvapenfrivilligas ungdomsverksamhet. Sommarkursen ska också bereda ungdomar en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning.

Kursens mål är bland annat kunskap om Försvarsmakten och dess verksamhet, med huvudinriktning mot flygvapnet. Kursen ska även ge kunskap om de frivilliga försvarsorganisationerna och deras verksamhet, med huvudinriktning mot flygvapenfrivilliga.

Kursen kan också ge förutsättningar för att utveckla ett flygintresse. Ge ett ökat intresse för idrott och förståelse för vikten av god hälsa och öka förutsättningarna för att utvecklas som individ och gruppmedlem.

Kursens upplägg i stort är att teori varvas med praktik där praktiska utbildningsmoment, studiebesök, förevisningar och verksamhet utomhus prioriteras. Kursen bedrivs genomgående som programlagd verksamhet under instruktörs ledning

Utbildningsområden är flera och varierande som, skjututbildning, flygning, förläggningstjänst (bo i militärtält), exercis, sjukvård, idrott, kunskap om flygvapnet och mycket mer.

En genomförd sommarkurs är också en genomförd grundkurs, vilket ger dig möjlighet att påbörja en fortsättningskurs under följande höst och vår. Du kan läsa mer om utbildningsgången på Flygvapenfrivilligas webbplats.