Military Weekend

Under en weekend kommer du att få uppleva många unika militära aktiviteter tillsammans med andra som också är nyfikna och vill veta mer om Försvarsmakten, Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.