Trident Juncture 18

Vi säkrar fred och frihet. Vi tar ansvar för vår region och bidrar till att Sverige solidariskt bygger säkerhet tillsammans med andra. Dessutom övar vi för att stärka Sveriges försvar och under hösten 2018 deltar vi i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter.

Trident Juncture 18 kommer att öka Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige men också stärka samarbeten med andra länder. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap med andra länder och organisationer. Förmågan att verka inom ramen för en multinationell gemensam operation är grundläggande för möjligheten att verka i Sverige, i närområdet och i operationer utanför närområdet. Samarbetet med Nato är centralt för att öka förmågan – både nationellt och internationellt.

Ökad nationell förmåga och stärkta samarbeten

Sverige bidrar till Trident Juncture 18 med kvalificerade förband ur Försvarsmaktens samtliga stridskrafter. Övningen kommer att öka vår förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga, men också stärka samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Nato-förband baserade i Sverige under övningen.

MEDIEKONTAKT

Försvarsmaktens Medie- och Informationscenter, 08-788 88 88, info@mil.se.

Fakta

Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten 2018 i Norge.

Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och består av en förbandsövning som genomförs 25 oktober – 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14 – 23 november.