Hemvärnsövningar vecka 38

En militär i skogen
En militär i skogen
Foto: Försvarsmakten

Karlstad: Försvarsmakten och Örebro-Värmlandsgruppen genomför övning med 19e Hemvärnsbataljon, Värmlandsbataljonen, i och kring Karlstad mellan 18 och 25 september.

Under övningen kan uniformerade soldater samt militärutrustning synas i området. Skjutning med lös ammunition kan förekomma. På grund av buller ska du som inte ingår i övningen därför hålla dig på minst 25 meters avstånd.

Tack för att du visar hänsyn.

 

Halmstad: Försvarsmakten och Hallandsgruppen genomför övning med 45:e Hemvärnsbataljon i området kring Halmstad under vecka 38. Lördag 23 september sker övningsmoment i hamnområdet.

Under övningen kommer uniformerade soldaters amt militära fordon vara i rörelse. Skjutning med lös ammunition kommer ske i hamnområdet samt ev i stadsmiljö där trupp befinner sig.

På grund av buller ska du som inte ingår i övningendärför hålla dig på minst 25 meters avstånd.

Varför övar vi i staden?

Stad och hamn är komplexa miljöer som bataljonen måste
kunna hantera och som är svåra att efterlikna i sin helhet på
Försvarsmaktens ordinarie övningsområden.