Vintersol 2022 genomförs i år på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i Boden. Övningens huvudfokus är att förbereda de markförband som ska delta i övningen Cold Response i Nordnorge i mars. Totalt deltar cirka 1 100 soldater och officerare i årets Vintersol.

I februari genomförs övningen Vintersol 2022 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I februari genomförs övningen Vintersol 2022 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Archer under övning. 

Övningen Vintersol 2016 avslutades med en brigadunderstödsövning på Bodens södra skjutfält där granatkastarplutonen från 191:a mekbat och 91:a artilleribataljonen sköt skarpt.
I februari genomförs övningen Vintersol 2022 i Bodenområdet. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
I februari genomförs övningen Vintersol 2022 i Bodenområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fienden har motats tillbaka och jägarladdningarna är klara för detonation. Grupperna rycker tillbaka med hjälp av flankskydden som fortsatt håller fienden på avstånd.
I februari genomförs övningen Vintersol 2022 i Bodenområdet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Årets Vintersol genomförs som en formell förbandsövning i brigads ram, i syfte att med ett nationellt scenario samträna bataljoner, kompanier och plutoner med funktioner och understödjande förband, samt möjliggöra för respektive förband att öva mot sin krigsförbandsspecifikation i vintermiljö.

Vintersol ger deltagande förband kompletterande vinterutbildning i strid, motortjänst, sjukvårdstjänst men också samövning med ingående förband. Allt genomförs i vintermiljö med fokus på de förhållanden förbanden ska verka i under övningen i Norge.

Att öva i Norges fjällvärld kräver vinterkunskaper utöver det vardagliga. Här gäller det att framföra fordon i extrem vintermiljö. Det innebär bland annat köra på ett säkert sätt på höga bergsvägar med stup vid sidan av. De smala serpentinvägarna har dessutom ofta kraftig lutning. Fordonsförarna får därför under Vintersol möjlighet att till exempel öva med snökedjor på smala vägar, hala underlag och i branta backar.

Cold Response är en regelbundet återkommande vinterövning, som leds av norska försvarets operativa högkvarter. Den har genomförts vart annat år sedan 2006.

Cold Response 2022

Övning Cold Response 2022 genomförs 14 mars - 1 april och omfattar cirka 35 000 deltagare från 27 nationer varav omkring 1600 svenska soldater och officerare.

Läs mer om övningen