Övningen genomförs i huvudsak på Bodens södra och Kusträsk skjutfält i Bodens kommun, samt på Lomben och Orrträsk skjutfält i Kalix kommun. Deltagande förband är delar ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottiljen.

Förbanden samövas i vinterstrid

Målet är att samöva förbanden i subarktiska förhållanden inom ramen för ett högkonfliktscenario. Bland annat genom att öva fördröjningsstrid och bekämpning med indirekt eld.
Vintersol 20 är en krigsförbandsövning för tredje brigadspaningskompaniet vid Norrbottens regemente, vilket innebär att inkallad personal kommer att öva tillsammans med kompaniets värnpliktiga rekryter. För övriga deltagande förbandsenheter är Vintersol 20 en grundläggande krigsförbandsövning.

Ett steg inför försvarsmaktsövningen Aurora

För Artilleriregementet och Helikopterflottiljen utgör Vintersol 20 en viktig förberedelse inför försvarsmaktsövningen Aurora 20.

Totalt deltar cirka 400 personer i övningen. Detta inkluderar alla inneliggande rekryter i Bodens garnison, viss deltidstjänstgörande- och heltidstjänstgörande personal från samtliga förband.

Vintersol 2020

Vintersol 2020 är årets slutövning för förbanden i norra Sverige som pågår den 9 - 26 mars.

Deltagande förband:
Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottiljen.

Kontakt:
info-i19@mil.se

Läs mer om övningen