Frågor och svar Vintersol 2016

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om övning Vintersol 2016.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Varför övar ni?
För att upprätthålla våra kunskaper samt att fortsätta att utveckla våra förband. Vintersol är generalrepetitionen inför den stora internationella övningen Cold Response 2016 som går av stapeln i Norge i början på mars.

Kommer ni vara på civil mark och i sådana fall varför?
Vintersol 2016 kommer till största del att bedrivas på Försvarsmaktens skjutfält och övningsområden i Boden. Delvis kommer vi även att vara på civil mark runt Brännberg och Åkerholmen. Att vi till viss del är på civil mark ger en extra dimension; att öva förmågan att strida i okänd omgivning.

Har ni kontaktat markägarna innan övningen?
Ja, markägarna är kontaktade och införstådda med vad som kommer att ske.

Får vi som bor i eller runt Brännberg mer ingående information innan övningen?
Den 1 februari klockan 17.30 är boende i närområdet välkomna på informationsträff i byagården. Där berättar vi mer om övningen och bjuder på fika. Inbjudan till denna träff har skickats till berörda med post. Har du som boende i området, av någon anledning, inte fått en inbjudan är du självklart välkommen ändå.

Övar ni även nattetid?
Ja.

Kommer ni att skjuta på civil mark?
Mest troligt kommer det att skjutas på civil mark. Dock endast med lös ammunition. Under dygnets mörka timmar kan så kallade lyspistoler komma att användas (skjuter upp en fackla i luften för att lysa upp ett mindre område).

Deltar utländska förband?
Nej, inte i år. Däremot deltar förband från södra Sverige.

Kan jag köra överallt eller kommer ni att stänga av vägar i området?
Vägar kommer inte att stängas av. Dock kan det bli så att trafikposter reglerar trafiken under tiden vi rör oss i området.

Vågar man vara ute när ni är i området?
Jodå. Vi rekommenderar dock att man undviker att röra sig ute i terrängen under övningen då såväl soldater som fordon rör sig där.

Vi har ju ett asylboende mitt i Brännberg, är de informerade?
Migrationsverket, kommunen, länsstyrelsen med fler är meddelade innan övningen börjar.

Är det inte risk att man skrämmer de asylsökande, som flytt krig, om man skjuter i deras närhet?
Risken finns alltid. Därför är det viktigt att de är väl informerade om vad som sker och varför, samt att det inte är någon fara för dem. Vi tycker också att det är viktigt att visa Försvarsmakten som en naturlig del av samhället, att vi finns för att skydda Sverige och landets frihet - den frihet som gör det möjligt för oss att hjälpa dem.

Var vänder jag mig om jag har andra frågor om övningen?
Till och med 3 februari, Mark och miljö, I 19,
070-316 11 38 (endast dagtid)
4-11 februari, Övningsledning Vintersol
070-878 34 86 (dag och kväll).

Jag har upptäckt att ni orsakat skador på min mark. Vad gör jag nu?
Ring Mark och miljö, I 19, 070-316 11 38