Våreld 20

När Försvarsmaktsövningen Aurora, som skulle genomförts i Skåne och Blekinge, blev framflyttad fick förbanden planera om för en lokal slutövning på hemorten. I övning Våreld deltar Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets husarer och en liten del från Ledningsregementet.

Bataljonsövning 1 i Skövde 2020
Bataljonsövning 1 i Skövde 2020
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Det är viktigt för Försvarsmakten att de värnpliktiga får en bra avslutning på
utbildningstiden och att de kan krigsplaceras som en del i det nationella försvaret. Övningen genomförs därför som ett slutprov samtidigt som Försvarsmakten fortsätter lämna efterfrågat stöd till samhället. I planeringsarbetet har Folkhälsomyndighetens riktlinjer varit en förutsättning.

Hur man märker av övningen:

  • Övningen genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Skövde och Karlsborg men det förekommer viss verksamhet även utanför dessa områden. Den sker på civil mark där markägarna beviljat lån av mark.
  • Lördag 16 maj och söndag 17 maj kan det förekomma helikopter på låg höjd över/runt Skövde övningsfält (främst de östra delarna).
  • Söndag 17 maj samt onsdag och torsdag 20-21 maj kommer vi flyga med målflyg på periodvis låg höjd över Skövdes övningsfält.
  • Det kommer att vara transporter mellan de olika platserna, vilket också sker sena kvällar och tidiga morgnar.
  • Måndag 18 och tisdag 19 maj sker en transportövning då förband flyttar sig mellan Skövde och Karlsborg.
  • Onsdagen 20 maj tidig morgon är det en del stridsfordontrafik söder om Skövde skjutfält
  • Onsdag 20 maj tränar förbanden strid i bebyggelse på garnisonens garageområde, vilket medför högre ljudnivåer.

För mer info och frågor: 0500-46 50 00