Under övning Våreld övas anfall, försvar och fördröjningsstrid och det deltar cirka 1 500 deltagare från 11 olika förband. Skaraborgs regemente (P 4) planerar och ansvarar för övningen och övriga deltagande förband är Södra skånska regementet (P 7), Norrbottens regemente (I 19), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Luftvärnsregementet (Lv 6), Ledningsregementet (LedR), Livregementets husarer (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC) och Markstridsskolan (MSS)

Övningen genomförs i huvudsak på Skövde övnings- och skjutfält men delvis även på civil mark i området Skövde, Tibro, Timmersdala, Tidan, Karlsborg, Tidaholm och Falköping. Skjutningar sker på övnings- och skjutfältet. På civil mark är det i huvudsak förläggning och förflyttning.

Under lördagen i övningsveckan, den 28 maj, kommer det ske större övningsmoment inne i centrala Skövde. Förbanden kommer att förflytta sig genom staden för att genomföra strid i bebyggelse-träning inne på garnisonsområdet. Det kommer att vara mycket verksamhet och skjutning med lös ammunition på garnisonsområdet hela dagen.

Under övningen når du övningsledningen på 0500-46 55 02, övrig tid 0500-46 50 00