Under övning Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva tillsammans. Detta för att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse.

Under övningen 22-29 maj deltar cirka  3 000 deltagare från 13 olika förband. Dessa är Skaraborgs regemente (P 4) som ansvarar för övningen och planerar den tillsammans med Södra Skånska regementet (P 7). Övriga förband är Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementets husarer (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen och Markstridsskolan (MSS).

Övningen genomförs till största del på övningsområden i Revingehed, Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd, Tomelilla, Sjöbo och Hässleholm men det förekommer även verksamhet på civil mark.

På och omkring övningsområdena kan det förekomma höga ljudnivåer. På civil mark är det i huvudsak förläggning och förflyttningar.

Det kommer vara mycket militär trafik inom och mellan områdena.

I övningen deltar också helikopter som vid vissa moment kan flyga lågt.

Under övningen når du övningsledningen på 046-36 88 08, övrig tid 0500-46 50 00.