Mellan den 11-21 maj 2020 genomförs marinövningen Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). I övningen deltar större delen av den svenska marinen. Den utgör marinens ersättning för den uppskjutna försvarsmaktsövningen Aurora 20. Samtidigt som Försvarsmakten stödjer samhället med den nu pågående pandemin är Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla beredskap och säkerhet viktig för tryggheten i landet och stabiliteten i närområdet.

Totalt deltar ungefär 2000 officerare, civila, soldater och sjömän från de marina förbanden Sjöstridsskolan, Marinbasen, Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Amfibieregementet och Marinstaben. Tunga och lätta helikoptrar från Helikopterflottiljen och stridsflyg från Flygvapnet deltar också. Utländskt deltagande kommer i form av en norsk fregatt som ute till sjöss kommer att utgöra angripare.
Aktuella övningsområden till sjöss är västkusten, sydkusten samt Stockholms södra skärgård. Markförband kommer framför allt att röra sig i Göteborgsområdet, Blekinge samt i Stockholmsområdet.

Viktig övning

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet. Genom att öva upprätthåller vi vår beredskap och kan snabbt agera, om något oförutsett händer i vårt närområde. Swenex påverkar inte Försvarsmaktens förmåga till att stödja samhället utan visar på vår styrka och vilja att skydda vår frihet, demokrati och oberoende.

Swenex 20 fokuserar på två av de marina operationstyperna:

  • Sjöfartskydd på västkusten, för att säkra import och viktiga hamnar
  • Kustförsvarsoperation i Östersjön för att försvara Sverige mot en angripare

För vissa av de värnpliktiga utgör Swenex 20 en slutövning som gör att de kan krigsplaceras.

Amfibiesoldater övar  på att slå en fiende som luftlandsatts på en ö under Swenex19.
Amfibiesoldater övar  på att slå en fiende som luftlandsatts på en ö under Swenex19.
Amfibiesoldater övar på att slå en fiende som luftlandsatts på en ö under Swenex19. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Logistikförsörjning från Marinbasen till Amfibieregementet under övning Swenex19. Dagsransoner lastas från container till HMS Loke för vidare fördelning till stridsbåtarna.
Logistikförsörjning från Marinbasen till Amfibieregementet under övning Swenex19. Dagsransoner lastas från container till HMS Loke för vidare fördelning till stridsbåtarna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ubåt och korvett till sjöss i norra Östersjön.
Ubåt och korvett till sjöss i norra Östersjön. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Minröjningsfartyg ser till att leder kan hållas öppna.
Minröjningsfartyg ser till att leder kan hållas öppna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Åtgärder med anledning av Covid-19

Försvarsmakten ger omfattande stöd till samhället under Pandemin samtidigt som Swenex genomförs. En rad åtgärder har gjorts för att kunna genomföra övningen på ett säkert sätt. Övningen har anpassats med anledning av det rådande smittspridningsläget.

  • Minimalt med personalutbyte sker mellan fartygen och även mellan personal från olika regioner i landet. Därför övar förbanden separat i olika delar av landet, i huvudsak utan kontakt med civilpersoner.
  • Ingen fysisk kontakt sker mellan svenska och utländska deltagare på olika fartyg eller iland.
  • Analyser av övningsplaneringen har gjorts för att minimera risken att belasta civil sjukvård i landet.

MEDIAKONTAKTER

Michaela Linge 
Kommunikationschef Sjöstridsskolan
Telefon: 0723-86 86 83, michaela.linge@mil.se

Rebecca Landberg
Kommunikationschef Marinstaben
Telefon: 0708-15 75 44, rebecca.landberg@mil.se

Funktionsövning marin bastjänst Marinbasen. Basskyddssoldater, orderskrivande, skydd av hamn. logistikförsörjning

Basskyddssoldat, skytt

Fakta

Deltagare:
Ett 15-tal större fartyg och ett 80-tal mindre båtar
Tung och lätt helikopter
Strids- och målflyg
Cirka 2000 soldater och sjömän

Tidpunkt:
Övningen sker mellan den 11-21 maj

Plats:
Västkusten, Södra Östersjön och Stockholms skärgård