Swefinex 2016

SWEFINEX är en årligen återkommande marin samövning med den finländska Försvarsmakten. Huvudsyftet med övningen är att samträna Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG, för att kunna står redo nästa år med en gemensam marin stridsgrupp i händelse av kris eller krig.

Det svensk-finska samarbetet är i fokus under Försvarsmaktens stora marina övning i vår. Den startar den 16 maj och genomförs främst på ostkusten och väster om Gotland. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Korvetter och stridsflyg kommer att delta. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Även Ubåtsflottiljen medverkar i övningen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Övningen fokuserar bland annat på att genomföra sjöfartsskydd samtidigt som man utövar försvar mot hot från luften, ytan och under ytan.
Den marina övningen leds vartannat år av Sverige och vartannat år av Finland. 2016 har Sverige ansvaret för övningen som kommer genomföras under perioden 16-26 maj i Östersjön och framför allt i vattnet kring Gotland.

Totalt deltar Sverige med ca 600 och Finland med ca 250 personer. Ubåtar, ytstrids-, minröj- och stödfartyg samt helikoptrar, spanings- och jaktflyg från flertalet av marinens och flygvapnets förband deltar i övningen.

Information till allmänheten

Under perioden 16-26 maj kommer Försvarsmakten öva på så sätt att mer flyg-, fartyg- och transportfordonstrafik än normalt kan förekomma. Det gäller främst runt kustområdet mellan Bråviken och Stockholms södra skärgård samt Gotland. 

Den 16-17 maj kommer ett 15-tal svenska och finländska fartyg att ligga i Visby hamn. Under eftermiddagen den 17 maj kommer de att kasta loss igen. Det är då möjligt att besöka hamnområdet och träffa Försvarsmaktens rekryterare och sjömän.

För frågor och synpunkter kontakta 08-788 99 96.