Swedec EOD Exercise

Varje år i maj genomför Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, övningen SEE (Swedec EOD Exercise). Det är en ammunitions- och minröjningsövning med syftet att öva Försvarsmaktens EOD-grupper, Polisens bombgrupper och personal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ammunitionsröjning.

Samverkan militär och polis vid 2015-års övning. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Ett scenario från ett övningsmoment där en ammunitionstransport vält och ammunitionsröjare har säkerställt platsen så att räddningstjänsten kan göra sitt arbete. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Övningen går i totalförsvarets tecken och planeras av Swedec i samverkan med övriga myndigheter samt lokal polis, ambulans och räddningstjänst med flera aktörer.  Momenten genomförs framförallt i Eksjö, Nässjö och Oskarshamn.

Realistiska moment genomförs i stadsmiljö, på flygplatser och i närheten av andra samhällsviktiga funktioner samt i kustnära miljöer för att öka ammunitionsröjarnas förmåga. Övningen ger även möjlighet för räddningstjänst och ambulans att övas i händelser där oexploderad ammunition och andra hot förekommer.

Fokus är ammunitionsrelaterade händelser och hot i samhället i fred, kris och krig och innebär samverkan mellan myndigheter och blåljus-funktioner för att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.

SEE 18 genomförs 2 till 9 maj.

Försvarsmakten samövar med polis, räddningstjänst, akutsjukvård och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under Swedecs övning SEE 17. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten