I övningen ingår ett 50-tal stridsbåtar och cirka 400 soldater. Övningen kommer att genomföras med lös ammunition och pågår både dag- och nattetid.
Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till civil egendom och det känsliga djur- och naturlivet.
Huvuddelen av övningen kommer att genomföras i skärgården öster om Rådmansö mellan norra Arholma i norr och Söderarm i söder. Transporter och gruppering av vissa förband kommer även ske utanför området, främst i skärgården och endast i undantagsfall på fastlandet.