Swedec EOD Exercise (SEE 17)

Varje år i maj genomförs Swedec EOD Exercise (SEE), en ammunitions- och minröjningsövning. Syftet är att öva Försvarsmaktens EOD-grupper och Polisens bombgrupper tillika MSB:s personal i ammunitionsröjning.

Samverkan i Eksjö från SEE 16. Foto: Sandra Ekman
Arbete under SEE-övningen 2016 där informationssystemet EOD IS används. Foto: Monica sandsvik Svensson
Samarbete inom totalförsvaret under övningen. Foto: Sandra Ekman
Ammunitionsröjare i skyddsdräkt. Foto: Richard Meurck

Övningen går i totalförsvarets tecken och planeras och genomförs i samordning och samverkan med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lokal räddningstjänst samt ambulans med flera aktörer.  Ansvarig för övningen är Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum, Swedec, vid Eksjö garnison. Momenten genomförs i Eksjö, Nässjö, Oskarshamn och Jönköping.

Realistiska moment genomförs i stadsmiljö, på flygplatser och i kustnära miljöer för att öka ammunitionsröjarnas förmåga. Övningen ger även möjlighet för räddningstjänst och ambulans att övas i händelser där oexploderad ammunition och andra hot förekommer. Fokus är ammunitionsrelaterade händelser i samhället och därmed samverkan mellan myndigheter för att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.