Northern coasts 2018

Northern Coasts, Noco, är en av de största årliga militärövningarna i östersjöområdet med marint fokus. Under Noco 18 deltar ett 30-tal fartyg från 13 länder samt omkring 4 000 sjömän och soldater. Övningen pågår under perioden 29 oktober – 8 november 2018.

Helikopter 15 landar ombord på HMS Visby. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Nortnern Coasts har genomförts årligen sedan 2007 och Sverige har deltagit sedan starten. Övningen initieras av Tyskland men planeras och genomförs roterande av länder runt Östersjön. I år har Finland ansvaret för övningen som pågår under perioden 29 oktober – 8 november 2018.

Övningsområdet omfattar land- och kustområden runt norra Östersjön, södra Bottenviken samt Finska viken.

Svenskt deltagande

Sverige deltar med stabspersonal och ett 10-tal fartyg från Tredje sjöstridsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen samt med logistikpersonal från Marinbasen. Sjöstridsskolan medverkar med personal i övningsledningen. Dessutom deltar en helikopter 15 med besättning och tekniker från Helikopterflottiljen. Cirka 300 svenska medarbetare kommer att delta i övningen.

Under samma period genomförs Natoövningen Trident Juncture 18 i Nordsjön och Norska havet med Norge som värdland.

Övningens syfte

Syftet med övningen Noco 18 är att träna och utveckla marinens staber och enheter i större internationella sammanhang. Deltagandet ökar svensk förmåga att verka tillsammans med andra internationella staber och enheter för att därigenom öka stabilitet och säkerhet i och kring Östersjön.